درباره و تماس با ما

شهرام عباسیان

سلام شهرام عباسیان هستم

کارشناس حسابداری شاید با خودتون بگید که حسابداری رو چه به آموزش سخنرانی راستشو بخواین داستان از اینجا شروع شد.

آقا شهرام در دوران نوجوانی یک پسر شر و شیطون و شلوغ پلوغ بود که از دیوار راست بالا می رفت الان که دارم این متن و می نویسم یه لحظه یه اسکن از خودم انجام دادم دیدم پیرو این شیطنت ها جای سالمی در بدنم واسه خودم نذاشتم.

 اگه بخوام یکی از این خاطرات و بگم افتادن از روی درخت توت در سن ۱۰ سالگی به واسطه تارزان بازی در آوردن بود که منجر به شکستن دست و فک شد.

ولی از یه جایی به بعد این برونگرایی جای خودش و داد به  درونگرایی و بازی گوشی ها کم کم داشتند رنگ می باختند. دقیقا از روزی شروع شد که قرار بود یه متنی رو از روی کتاب توی جمع همکلاسی هام بخونم. اما به محض اینکه شروع کردم به خوندن ضربان قلبم به شدت داشت افزایش پیدا می کردد و صدام بریده بریده بیرون میومد تا جایی این ترس شدت پیدا کرد که دیگه نمی تونستم ادامه بدم.

اینجا بود که متوجه شدم آقا شهرام قصه ما که یه محله از دستش به ستوه آمده بودند از صحبت توی جمع واهمه داره با خودم گفتم بله آقا شهرام گهی پشت به زین و گهی زین به پشت و بعد از اون هر باری که می خواستم در جمعی صحبتی داشته باشم ترس تمام وجودم و فرا می گرفت. این مسئله به قدری برام مهم شده بود که حتی از حضور در بعضی از جمع ها اجتناب می کردم. این ترس همدم و همراه من بود تا دوران دانشجویی جایی که قرار بود در مورد موضوعی ۲۰ دقیقه کنفرانسی ارائه بدم. اولش فکر می کردم فقط منم که ترس از صحبت در جمع دارم اما در زمان ارائه دوستان فهمیدم در این ترس تنها نیستم چرا که رفقای زیادی رو دیدم که در زمان ارائه با وجود تسلط به مطالب ترس و استرس شون به قدری زیاد بود که قادر به ادامه نبودند.

در نتیجه رسالتم و بر این گذاشتم که به دنبال رفع این مسئله ابتدا در وجود خودم باشم و بعد در صورت موفقیت بتونم با ارائه تجربیاتم به مردم سرزمینم خدمتی کرده باشم.

راه های تماس

تلفن: ۰۹۳۷۹۱۵۵۹۰۰–۰۹۱۵۷۶۶۱۲۰۶

ایمیل: info@abbasiyan.com